UNICEF België

UNICEF is de kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties. Als onderdeel van de VN ziet zij erop toe dat het internationale Verdrag voor de Rechten van het Kind overal ter wereld wordt nageleefd. UNICEF komt op voor de rechten van alle kinderen en heeft een opdracht: ervoor zorgen dat elk land de rechten van kinderen respecteert en naleeft.

In samenwerking met partnerorganisaties helpt UNICEF wereldwijd kinderen in situaties van armoede, ziekte, geweld en discriminatie.

Aanpak
Al sinds de start van Activate zetten wij ons in voor UNICEF. Dat doen we onder andere door gesprekken aan te gaan over ernstige ondervoeding bij kinderen wereldwijd. We gaan langs de deuren met een meetlint dat UNICEF gebruikt om de omtrek van de armen van kinderen op te meten en met een zakje Plumpynut, een voedzame pindapasta waarmee ernstig ondervoede kinderen worden behandeld en uit de ondervoeding redt.

© Activate 2021 - Alle rechten voorbehouden - Privacy & Disclaimer
YES! IK WIL DIRECT AAN DE SLAG!