Rode Kruis – België

Het Rode Kruis is een belangrijke speler op humanitair vlak, die zich toelegt op hulp aan de allerarmsten en op het voorkomen van humanitaire crisissen. Sedert 1864 waakt het Rode Kruis over de naleving van zeven fundamentele principes: menselijkheid, onpartijdigheid, neutraliteit, onafhankelijkheid, voluntariaat, eenheid en universaliteit. 

Wat doen wij voor het Rode Kruis?

In België leeft één op de vijf mensen in een armoedesituatie. Jaar na jaar stijgt het aantal vragen om bijstand met 10%. Onze wervers gaan van deur tot deur om de mensen uit te leggen met welke moeilijkheden deze groeiende groep armen wordt geconfronteerd. We vertellen daarbij ook over de diverse solidariteitsacties die het Rode Kruis heeft opgezet om de bestaansonzekerheid en de eenzaamheid te bestrijden: voedselhulp, tweedehandskledingwinkels (‘vestiboutiques’), huisbezoeken, enz.

© Activate 2021 - Alle rechten voorbehouden - Privacy & Disclaimer
YES! IK WIL DIRECT AAN DE SLAG!